VOSS IL Tennis

Medlemsskap i Tennisgruppa i Voss Idrottslag

Alle som nyttar tennisbanane må betala treningsavgift til Tennisgruppa,
og betala medlemskap i Voss IL. 

Medlemer får nøkkel til tennisbanane, spelerett, samt høve til å reservera speletid.

Treningsavgift Tennisgruppa 2016:
Born/Vaksne..................kr.150
Born under 7 år.............. gratis

Kontakt Tennisgruppa for medlemskap og nøkkel: 
Oppgje navn, adresse, e-post, tlf.nr. og fødselsdato

Krav om treningsavgift vert sendt ut av Tennisgruppa på MinIdrett,
med varsel på e-post til alle som har oppgitt e-postadresse. 

Medlemskontingent Voss IL 2016:
Born ( t.o.m. 16 år)....... kr.200
Vaksne ..........................kr.300
Familiemedlemskap......kr.600
(gjeld for foreldre/føresette med born t.o.m. 19 år)

Medlemskap i Voss IL kan teiknast på heimesida www.vossil.no 
Krav om medlemskontingent vert sendt ut av hovudlaget på MinIdrett,
med varsel på e-post til alle som har oppgitt e-postadresse. 

Alle medlemmer av Voss Idrottslag har same rettar på tennisbanen, også dei som er med i andre grupper enn Tennisgruppa. Ein forutset då at treningsavgift (kr. 150 for 2016), er betalt til Tennisgruppa.

Dei som var medlemmer i 2015, eller har nøkkel til banen, vil få tilsendt giro for medlemskap og treningsavgift for neste sesong, våren 2016.

Gje melding dersom du ikkje ynskjer å vera medlem lenger.
Nøkkel til tennisbanen må då leverast tilbake.

Tennisstyret 2016
Per Bergsland, tlf. 982 11 794 (leiar)
Charlotte Bergsland, tlf. 469 47 684 (medlemsansvarleg)
Even B. Børve, tlf. 411 61 487 (kasserar)
Morten Øren, tlf. 970 02 122 
Terje Vethe, tlf. 990 22 766
Egil Saue, tlf.  911 16 922
 
05.04.2016

Medlemstilbod på tennisutstyr

Tennisgruppa i Voss IL  har  avtale med  www.tennisbutikken.no om rabattar på tennisutstyr (ballar, racketar, osb.). 

Ein kan gå inn på nettbutikken for å sjå utvalet, men prisane der er ikkje så gode som dei vi har forhandla oss til. 

Som medlem av Tennisgruppa får du 50% rabatt +mva. på alt Prince og Babolat utstyr og 20% på veil.pris på utstyr frå Nike.
 
Dersom du vil handla, ringjer du 2228 4322, snakkar med Christian, eller sender mail til christian@atennis.no

Opplys at du er medlem i Tennisgruppa i Voss IL.

Navn på medlemmer i Tennisgruppa finner du her.

Hotell

Gode prisar hjå Thon Hotels er en av fordelane du kan nytta deg av gjennom Norges Tennisforbund.
Har du betalt for medlemskap i Voss IL og Tennisgruppa er du også automatisk medlem av Norges Tennisforbund.
Nedanfor finn du ein vegleiar i korleis du føretek bestilling med tennisen sin avtale:

Korleis kan ein gjera ei bestilling hjå Thon Hotels for Thon-Sport pris:
 - Gå inn på www.thonhotels.no
 - Gå direkte til "Logg inn" øvst i høgre hjørne.
 - Bruk firmakode TH24630242 og skriv inn i rubrikken firmanavn Norges Tennisforbund.
 - Søk så på vanleg måte etter by, hotell, rom osv.

Alternativt ta kontakt med hotella direkte eller ring Thon Hotels Servise Center 815 52 400. Det må refererast til avtalekoden TH24630242

Pris avheng av tilgjengelegheitt i aktuell periode for opphald.
Avtalen er særleg gunstig i helgene. (Kr. 795,- pr. rom med frukost) 


SPONSORAR

AKTUELT
O-løp og premieutdeling 19. oktober
Friidrettsstemne 18.09
Friidrettsstemne 28.08
Tinestafetten 7.mai
Årsmøtet 2019, 28.mars
Friidrettstemne onsdag 19.09
Friidrettsstemne onsdag 9.05
O-løp 2 i Bømoen onsdag 16. mai
Terrengløp 18.04
Friidrettstrening
Årsmøte i hovudlaget 22.03, kl.20
Open dag i Idrettshallen 11.03
Basistrening
Vossameisterskapen i friidrett 7.juni
Resultat friidrett 22.05
Friidrettstemne måndag 22.05
Vossameisterskapen i terrengløp 3.05
Bestilla overtrekksdrakt
Betaling av medlemskontingent

Voss IL på facebook  

Medlemsskap i Tennisgruppa i Voss Idrottslag

Alle som nyttar tennisbanane må betala treningsavgift til Tennisgruppa,
og betala medlemskap i Voss IL. 

Medlemer får nøkkel til tennisbanane, spelerett, samt høve til å reservera speletid.

Treningsavgift Tennisgruppa 2016:
Born/Vaksne..................kr.150
Born under 7 år.............. gratis

Kontakt Tennisgruppa for medlemskap og nøkkel: 
Oppgje navn, adresse, e-post, tlf.nr. og fødselsdato

Krav om treningsavgift vert sendt ut av Tennisgruppa på MinIdrett,
med varsel på e-post til alle som har oppgitt e-postadresse. 

Medlemskontingent Voss IL 2016:
Born ( t.o.m. 16 år)....... kr.200
Vaksne ..........................kr.300
Familiemedlemskap......kr.600
(gjeld for foreldre/føresette med born t.o.m. 19 år)

Medlemskap i Voss IL kan teiknast på heimesida www.vossil.no 
Krav om medlemskontingent vert sendt ut av hovudlaget på MinIdrett,
med varsel på e-post til alle som har oppgitt e-postadresse. 

Alle medlemmer av Voss Idrottslag har same rettar på tennisbanen, også dei som er med i andre grupper enn Tennisgruppa. Ein forutset då at treningsavgift (kr. 150 for 2016), er betalt til Tennisgruppa.

Dei som var medlemmer i 2015, eller har nøkkel til banen, vil få tilsendt giro for medlemskap og treningsavgift for neste sesong, våren 2016.

Gje melding dersom du ikkje ynskjer å vera medlem lenger.
Nøkkel til tennisbanen må då leverast tilbake.

Tennisstyret 2016
Per Bergsland, tlf. 982 11 794 (leiar)
Charlotte Bergsland, tlf. 469 47 684 (medlemsansvarleg)
Even B. Børve, tlf. 411 61 487 (kasserar)
Morten Øren, tlf. 970 02 122 
Terje Vethe, tlf. 990 22 766
Egil Saue, tlf.  911 16 922
 
05.04.2016

Medlemstilbod på tennisutstyr

Tennisgruppa i Voss IL  har  avtale med  www.tennisbutikken.no om rabattar på tennisutstyr (ballar, racketar, osb.). 

Ein kan gå inn på nettbutikken for å sjå utvalet, men prisane der er ikkje så gode som dei vi har forhandla oss til. 

Som medlem av Tennisgruppa får du 50% rabatt +mva. på alt Prince og Babolat utstyr og 20% på veil.pris på utstyr frå Nike.
 
Dersom du vil handla, ringjer du 2228 4322, snakkar med Christian, eller sender mail til christian@atennis.no

Opplys at du er medlem i Tennisgruppa i Voss IL.

Navn på medlemmer i Tennisgruppa finner du her.

Hotell

Gode prisar hjå Thon Hotels er en av fordelane du kan nytta deg av gjennom Norges Tennisforbund.
Har du betalt for medlemskap i Voss IL og Tennisgruppa er du også automatisk medlem av Norges Tennisforbund.
Nedanfor finn du ein vegleiar i korleis du føretek bestilling med tennisen sin avtale:

Korleis kan ein gjera ei bestilling hjå Thon Hotels for Thon-Sport pris:
 - Gå inn på www.thonhotels.no
 - Gå direkte til "Logg inn" øvst i høgre hjørne.
 - Bruk firmakode TH24630242 og skriv inn i rubrikken firmanavn Norges Tennisforbund.
 - Søk så på vanleg måte etter by, hotell, rom osv.

Alternativt ta kontakt med hotella direkte eller ring Thon Hotels Servise Center 815 52 400. Det må refererast til avtalekoden TH24630242

Pris avheng av tilgjengelegheitt i aktuell periode for opphald.
Avtalen er særleg gunstig i helgene. (Kr. 795,- pr. rom med frukost) 


AKTUELT
O-løp og premieutdeling 19. oktober
Friidrettsstemne 18.09
Friidrettsstemne 28.08
Tinestafetten 7.mai
Årsmøtet 2019, 28.mars
Friidrettstemne onsdag 19.09
Friidrettsstemne onsdag 9.05
O-løp 2 i Bømoen onsdag 16. mai
Terrengløp 18.04
Friidrettstrening
Årsmøte i hovudlaget 22.03, kl.20
Open dag i Idrettshallen 11.03
Basistrening
Vossameisterskapen i friidrett 7.juni
Resultat friidrett 22.05
Friidrettstemne måndag 22.05
Vossameisterskapen i terrengløp 3.05
Bestilla overtrekksdrakt
Betaling av medlemskontingent

SPONSORAR


Voss IL på facebook  
 Voss IL - Grupper
 Alpint  Friidrett  Hestesport  Idrettsskulen  Nordisk  Orientering  Symjing  Tennis  Turn  Randonee

        Rediger